Kind & jeugd

Soms gaat de ontwikkeling van een kind niet zoals verwacht en is professionele hulp nodig. Samen kiezen we een behandeling die tot tevredenheid en goede resultaten leidt.

Volwassenen

Als je psychische problemen hebt, kan dat je leven behoorlijk op zijn kop zetten. Bij Pro Juventus kun je terecht voor hulp. Wat heb je nodig? Waar wil jij aan werken? Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Nieuwsbericht overname 20 februari 2020: Update behoud behandelaar

Jeugd
Jeugdigen die ambulante specialistische hulp krijgen van Pro Juventus, krijgen de mogelijkheid om hun behandeling bij dezelfde behandelaar en zonder wachttijden voort te zetten, indien deze behandelaar nog geen functie elders aanvaard heeft. Deze mogelijkheid ontstaat doordat een andere aanbieder in de regio bereid is behandelaren en cliënten van Pro Juventus over te nemen. Pro Juventus kampte al enige tijd met financiële problemen en zal haar werkzaamheden per 1 maart beëindigen.
Een overeenkomst waarbij zorgcontinuïteit voor alle jongeren is geregeld, is op 17 februari  ondertekend door de betrokken partijen: Pro Juventus, het Regionaal Servicecentrum Jeugd (RSJ) IJsselland (inkoper namens alle aangesloten gemeenten) en de bestuurder namens de aangesloten gemeenten. Met deze overeenkomst is een dreigende breuk in de zorgcontinuïteit voor circa 550 jongeren in de regio van de baan. Het garanderen van deze zorgcontinuïteit heeft voor alle betrokkenen steeds voorop gestaan.
De overnemende aanbieder nemen behandelaren, die per 1 maart nog bij Pro Juventus werken, in dienst, zodat voor de meeste cliënten in de praktijk alleen het briefhoofd boven eventuele correspondentie zal veranderen. Niet alleen de cliënten, maar ook het dossier gaan mét de behandelaar mee naar de nieuwe aanbieder.
De behandeling zal voor jeugdigen worden voortgezet op dezelfde locaties. Cliënten die, ondanks de aangeboden voortzetting, een voorkeur hebben voor een andere zorgaanbieder, behouden hun keuzevrijheid. Uiteraard kan in zo’n geval niet worden uitgesloten dat de client op een wachtlijst komt. Tot 1 juni aanstaande staat een projectleider van RSJ IJsselland paraat om alle voorkomende kwesties rond de overgang zoveel mogelijk in goede banen te leiden.

Volwassenen
Voor een deel van volwassen cliënten is een soortgelijke oplossing gevonden, helaas niet voor iedereen. Waar mogelijk worden de zorgtrajecten in goed overleg afgesloten en waar nodig overgedragen naar andere zorgaanbieders voor de meest passende zorg. Voor een kleine groep volwassen cliënten wordt nog naar een oplossing gezocht.

———-

Over Pro Juventus

Pro Juventus is een middelgrote GGZ zorginstelling. Wij hebben alle disciplines in huis, van psychiaters, klinisch psychologen, (jeugd)artsen ggz, gz-psychologen, psychotherapeuten, psychomotorische therapeuten tot aan verpleegkundigen. Wij werken in kleine teams waarbij alle behandelaren elkaar makkelijk weten te vinden binnen onze familiecultuur.

Kernwaarden

Cliëntgerichtheid

Pro Juventus motto is “behandel de cliënt zoals je zelf behandeld wilt worden”. De cliënt is een gelijkwaardige partner op weg naar diens herstel. Daarbij kan het best zo zijn dat in eerste instantie de behandelaar wat meer sturend is, maar dat er altijd afstemming plaatsvindt wat het behandeldoel is en hoe de behandeling vorm krijgt.

Kennisgedreven

Bij Pro Juventus werken mensen die nieuwsgierig en leergierig van aard zijn. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied, bezoeken congressen, volgen beroepsgerichte cursussen en denken met collega’s mee hoe wij ‘onopgeloste vraagstukken’ kunnen oplossen.

Flexibiliteit

Alleen een flexibele organisatie kan zorg op maat leveren. Pro Juventus maakt haar flexibiliteit waar door bij elke (wettelijke en/of contractuele) regel goed na te denken wat deze regel toevoegt aan de kwaliteit van zorg. Wij handelen niet buiten de regels maar passen deze op dusdanige wijze toe dat de menselijke maat niet verloren gaat.