Aanmelden
Pro juventus

Aanmelden bij Pro Juventus

*Pro Juventus zal haar deuren sluiten in maart. GGZ organisatie INTER-PSY opent in maart in Wezep en Wijhe. Voor jeugd is het mogelijk om je via de huisarts of lokale toegang vanaf 1 april te laten verwijzen naar INTER-PSY waarop de intake op korte termijn plaats kan vinden. Voor volwassenen voor Wezep en Wijhe zal dit in een later stadium ook het geval zijn. Houd hierbij de website van INTER-PSY in de gaten. In Kampen opent Therapeutisch Centrum haar deuren. Zie hier hun website voor meer informatie.

 

*Voor een correcte aanmelding hebben wij zowel uw persoonlijke aanmelding als de verwijzing van een verwijzer nodig. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar aanmeldingen@projuventus.nl met daarin de volgende gegevens:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoon en e-mail
  • Voorkeur de locatie Kampen (volwassenen), Wezep (jeugd) of Wijhe (jeugd en volwassenen).

Voor behandeling van zowel kinderen als volwassenen geldt een wachttijd. Neemt u gerust contact op met één van onze aanmeldcoördinatoren als u vragen heeft of advies nodig heeft.

Pro Juventus maakt gebruik van de algemene leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland. Deze vindt u op de website van GGZ Nederland. Daarnaast gelden nog enkele bijzondere leveringsvoorwaarden van Pro Juventus zelf, SPECIFIEKE VOORWAARDEN Pro Juventus.

Aanmelden voor Kind & Jeugd

Wanneer er sprake is van gedragsklachten of wanneer een kind somber of angstig is, is de huisarts meestal het eerste aanspreekpunt. Ook kunt u laagdrempelig advies vragen en begeleiding krijgen van uw ‘lokale toegang’ zoals uw sociaal wijkteam of het centrum voor jeugd en gezin. Indien uw huisarts, de lokale toegang of een andere verwijzer denkt dat uw kind baat kan hebben bij behandeling bij de GGZ dan zal hij of zij een verwijzing volgens de lokale regels van de jeugdregio afgeven. Meestal gebeurt dit volledig elektronisch. Als ouders bent u vrij om met een verwijzing te gaan naar de zorginstelling van uw keuze.

Pro Juventus werkt voor 3 verschillende regio’s. Cliënten uit de regio’s Midden IJssel en Noord Veluwe kunnen terecht bij onze vestiging in Wezep. Woont u in de regio IJsselland dan heeft u de keuze tussen Kampen of Wijhe. Kijk hier als u wilt weten tot welke regio u behoort en of hoe lang de wachttijden zijn.

Woont u niet binnen één van de genoemde regio’s en wilt u toch aanmelden bij Pro Juventus, neem dan contact op met het sociaal wijkteam of het centrum Jeugd en Gezin van uw eigen gemeente.

De aanmelding

Wanneer een kind bij ons wordt aangemeld dan kijken we eerst of Pro Juventus de juiste behandeling kan bieden die aansluit bij de hulpvraag (triage). Vervolgens vragen wij u binnen ca. twee weken een aantal vragenlijsten in te vullen. De informatie uit deze vragenlijsten hebben wij nodig om de hulpvraag aan de juiste behandelaar te kunnen koppelen en te voldoen aan alle eisen van de jeugdregio’s. Wij maken u er graag op attent dat het toestemmingsformulier door beide ouders met gezag moet worden ondertekend. Heeft u hulp nodig bij dit hele aanmeldproces? Onze cliëntondersteuner helpt u graag verder! U kunt een afspraak maken via het aanmeldbureau of via ons contactformulier.

Als uw kind is aangemeld

Wanneer alle noodzakelijke formulieren en het toestemmingsformulier bij ons binnen zijn, plannen wij een intakegesprek voor u. Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op de klachten, op uw hulpvraag en de informatie uit de diverse vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Aanmelden voor Volwassenen

Wanneer er sprake is van psychische klachten is de huisarts meestal het eerste aanspreekpunt. In sommige gevallen kan de praktijkondersteuner van de huisarts u helpen de hulpvraag scherp te krijgen en/of kortdurende begeleiding bieden. Indien uw huisarts vindt dat behandeling bij de basis of gespecialiseerde ggz nodig is dan zal de huisarts u doorverwijzen naar de GGZ. Meestal gebeurt dit volledig elektronisch. U bent vrij om met een verwijzing te gaan naar de zorginstelling van uw keuze.

Vergoedingen

Pro Juventus heeft geen contracten met zorgverzekeraars en is dus een ongecontracteerde zorgverlener. Uw zorgverzekering vergoedt niet in alle gevallen de kosten van uw behandeling*. Dat is afhankelijk van uw polistype. Heeft u een restitutiepolis, dan wordt de behandeling volledig vergoed. Met een naturapolis is dat meestal 75%, afhankelijk van uw verzekering. Bij een budgetpolis die minder dan 75% van de kosten vergoedt, kunt u niet bij Pro Juventus terecht voor een behandeling.

Zorgverzekeraars stellen bepaalde voorwaarden bij het vergoeden van niet gecontracteerde zorg. Zo moeten zij soms eerst een machtiging afgeven, voordat de zorg vergoed kan worden, of willen zij een verwijsbrief en/of behandelplan zien. Niet elke zorgverzekeraar heeft dezelfde eisen. Wij willen u dan ook dringend adviseren contact op te nemen met uw zorgverzekeraar vóór start van de behandeling. Indien u akkoord bent met de voorwaarden van uw zorgverzekeraar en de behandeling bij Pro Juventus wilt opstarten, kunt u dit bij ons schriftelijk aangeven. Dat voorkomt voor u onaangename rekeningen van enkele duizenden euro’s achteraf.

*Wij kunnen helaas geen behandeling bieden aan cliënten met een ENO verzekering (Salland Zorg, Zorg Direct en Holland Zorg). ENO hanteert namelijk strenge regels voor ongecontracteerde zorgverleners en keurt veel declaraties af waardoor uw behandeling qua financiering niet gedekt is. Aangezien dit om enorme rekeningen gaat kunnen wij dit risico niet langer lopen. Met ingang van het nieuwe kalenderjaar heeft u echter de gelegenheid over te stappen naar een andere verzekeraar en een restitutiepolis die de kosten – ook bij zorgaanbieders waarmee geen contract is afgesloten – volledig vergoedt.

Mocht u vragen hebben over de vergoeding van uw behandeling bij Pro Juventus in relatie tot uw verzekering voor 2020, dan kunt u contact met ons opnemen via 038 4431250 of uw vragen stellen via de mail: info@projuventus.nl. Zie tevens voor meer duidelijkheid omtrent verzekeringen deze infographic:
Infographic verzekeringen 2020

Bijgewerkt: 22 november 2019

Aanmelden 

Voor een correcte aanmelding hebben wij zowel uw persoonlijke aanmelding als de verwijzing van een verwijzer nodig. Aanmelden kan door een mail te sturen naar aanmeldingen@projuventus.nl. Wanneer u zich heeft aangemeld bij Pro Juventus kijken wij eerst of Pro Juventus de juiste behandeling kan bieden die aansluit bij de hulpvraag (triage). Vervolgens vragen wij u een aantal vragenlijsten in te vullen. De informatie uit deze vragenlijsten hebben wij nodig om de hulpvraag aan de juiste behandelaar te kunnen koppelen en om te voldoen aan alle eisen van de zorgverzekeraar. Heeft u hulp nodig bij dit hele aanmeldproces? Onze cliëntondersteuner helpt u graag verder! Je kunt een afspraak maken via het aanmeldbureau of via ons contactformulier.

Na de aanmelding

Wanneer alle noodzakelijke formulieren bij ons binnen zijn, plannen wij een intakegesprek voor u. Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op de klachten, op uw hulpvraag en op de informatie uit de vragenlijsten die u heeft ingevuld.