Cliëntgerichtheid
Pro Juventus

Cliëntgerichtheid

Pro Juventus motto is “behandel de cliënt zoals je zelf behandeld wilt worden”. De cliënt is een gelijkwaardige partner op weg naar diens herstel. Daarbij kan het best zo zijn dat in eerste instantie de behandelaar wat meer sturend is, maar dat er altijd afstemming plaatsvindt wat het behandeldoel is en hoe de behandeling vorm krijgt.

Onze zorgprocessen zijn zo georganiseerd dat de ‘patiënt journey’ centraal staat. Dat begint bij een hartelijke begroeting wanneer de cliënt zich bij ons meldt. Vervolgens dient er voldoende informatie te zijn bij de aanmelding en moet de cliënt het gevoel hebben dat er echt wordt samengewerkt in de behandeling.
Onze cliëntondersteuner staat 5 dagen per week voor de cliënt klaar om alle vragen te beantwoorden. Zij gaat ook regelmatig in de wachtkamer zitten om te horen wat er verbeterd kan worden.
Onze bestuurder stimuleert ons om creatief om te gaan met complexe situaties zodat wij out of the box blijven denken.

Tijdens onze behandeling staat niet de diagnose centraal maar de hulpvraag. Welk doel wil de cliënt behalen en welke mogelijkheden zijn er om hier naar toe te werken? Hebben wij voldoende kennis en mogelijkheden in huis of moeten wij – in het belang van de cliënt – samenwerken met collega-organisaties?

Zijn wij in alle opzichten cliëntgericht? Nee, helaas nog niet.

 • KORTERE WACHTTIJDEN
  We hebben te vaak nog te lange wachttijden. Dit heeft mede te maken met een groot te kort aan (kinder)psychiaters en klinisch (kinder)psychologen. Pro Juventus probeert de doorlooptijd van behandeling waar mogelijk te verkorten, zodat meer cliënten binnen de huidige context behandeld kunnen worden.
 • FLEXIBELE OPENINGSTIJDEN
  We werken nog met name binnen kantoortijden. De vraag naar afspraken buiten kantoortijden is op dit moment beperkt. Elke vestiging ongeveer één dag per week een avondopenstelling. Wanneer de vraag groeit, zal ook ons aanbod moeten groeien.
 • VOLLEDIGE TRANSPARANTIE
  De regels binnen de GGZ zijn zeer ingewikkeld en voortdurend in ontwikkeling. Pro Juventus wil graag transparant zijn over haar zorg, de administratie en de kosten. Om alle informatie op de website te krijgen is bijna onmogelijk. Met betrekking tot de jeugdzorg werken wij met drie jeugdregio’s en zo ongeveer 25 gemeentes die elk eigen regels hebben. Wij verwijzen de cliënt daarom altijd door naar Lianne, onze medewerker cliëntenbeleid clientenbeleid@projuventus.nl
 • INZET ERVARINGSDESKUNDIGHEID
  Pro Juventus hecht waarde aan de kennis die een cliënt heeft opgedaan en de rol die deze kennis kan spelen in de behandeling. Wij werken graag samen met cliëntorganisaties. Toch hebben wij dit nog niet structureel binnen Pro Juventus georganiseerd. Een aandachtspunt!

Sterke punten van Pro Juventus

Teksten uit onze HKZ certificering 2017

 1. In vrijwel alle gesprekken, ook met de cliënten, wordt de ontvangst en welkom aan de balie als eerste genoemd: vriendelijk, gastvrij, meedenkend, zorgen dat je je op je gemak voelt. Dat heb ik ook in de praktijk gezien.
 2. Behandelaren besteden veel tijd aan het zorgen dat er overeenstemming is met de behandeling, ook als dat meerdere gesprekken vraagt omdat b.v. ouders zich eerst nog onvoldoende herkennen in het geschetste beeld. Hier wordt veel belang aan gehecht.
 3. Het PJ-lab is een mooie eigen kweekvijver waarbij ook de competenties die gewenst zijn i.r.t. de kernwaarden goed beoordeeld kunnen worden.
 4. Cliëntgerichtheid en medewerker gerichtheid passen goed bij elkaar, het een zou niet zonder het ander kunnen, en het is bij Pro Juventus inderdaad één geheel.Voorbeeld: N.a.v. de aanmelding van een broertje van een cliënt wordt overlegd en ervoor gezorgd dat alle gezinsleden bij 1 zelfde (andere) organisatie terecht kunnen, dichter bij huis.
 5. Cliënten geven ook aan dat er een duidelijk verschil is met andere organisaties: je staat als mens centraal i.p.v. je diagnose en behandelprotocol, er wordt naar je geluisterd, een cliënt die 18 wordt kan haar behandelaar houden, etc.
 6. De kinderraad doet ertoe en presenteren maandelijks een idee voor verbetering en dat wordt ook opgepakt. Ideeënbussen worden gebruikt.

 

Verbeterpunten
Cliënten geven als belangrijkste advies: ga zo door, men kon geen suggesties voor verbetering bedenken.