Diagnostiek & Behandeling
Jong volwassenen

Jong volwassenen

Verwijzing van de huisarts of medisch specialist

Bij gedragsklachten en/of leeftijdsfase problematiek gecombineerd met psychische aandoeningen kan de huisarts, de medisch specialist en/of de jeugdarts en de lokale toegang jongeren doorverwijzen naar Pro Juventus. Meestal gebeurt dit volledig elektronisch. Als jongvolwassene ben je vrij om met je verwijzing te gaan naar de zorginstelling van jouw keuze. Voor meer informatie over aanmelden bij Pro Juventus, ga je naar onze aanmeldpagina.

Voor behandeling van jongvolwassenen hanteren wij een gemiddelde leeftijd van 17 tot en met 24 jaar. Dit betekent dat er geen harde afsluiting is op de dag dat iemand 18 wordt, maar dat de behandeling gewoon doorloopt.

Diagnostiek

Uiteraard staat de hulpvraag centraal, maar onze zorg houdt meer in dan alleen een oplossing voor de problemen. Wij onderzoeken alle relevante informatie, brengen deze in samenhang met elkaar en wegen vervolgens de ernst van de problemen met elkaar af. Dat geeft ons een beeld van de mogelijke diagnose. De vermoedelijke diagnose wordt waar nodig verder aangescherpt. Dat betekent soms dat aanvullend onderzoek nodig is zoals het afnemen van een diagnostische vragenlijst of het doen van intelligentieonderzoek. Bij het diagnostisch proces zijn veelal meerdere disciplines betrokken.  Zelf heb je vooral contact met een regiebehandelaar en soms een of twee medebehandelaren. Dat kunnen een psychiater of psycholoog zijn, een arts, orthopedagoog of verpleegkundige. Wanneer er zicht is op de diagnose kan een behandelvoorstel worden gedaan.

Behandeling

Afhankelijk van je hulpvraag en de ernst en de complexiteit van de klachten kun je kiezen uit vier zorgprogramma’s. Deze zorgprogramma’s zijn gericht op autisme, ADHD ernstige onzekerheidsklachten en/of angsten.

Zorgprogramma One step
Dit is een oplossingsgericht en klachtgericht zorgprogramma. In een half jaar wordt samen met jou naar een oplossing voor je problemen gezocht. Face-to-face sessies worden afgewisseld met contact via internet.

Zorgprogramma Step to independence
Dit zorgprogramma is erop gericht je te helpen met het op eigen benen gaan staan, juist als er psychische problemen zijn. Je werkt aan meer zelfredzaamheid en het opbouwen van een nieuw netwerk dat jou kan ondersteunen wanneer nodig. De mensen om je heen worden actief betrokken bij dit proces. Deze behandeling duurt ongeveer een jaar.

Zorgprogramma Step to the future
Dit is het meest intensieve behandelprogramma. Vaak doen we hiervoor uitgebreid psychologisch onderzoek om je sterke en zwakke kanten in kaart te brengen. Jij gaat, met hulp van ons, een zo stevig mogelijke basis leggen voor je toekomstige volwassen leven. De behandeling kan bestaan uit CGT, EMDR, coaching en systeemtherapie en zal tot een jaar tot anderhalf jaar duren.

Zorgprogramma Step by step
Soms is het na afloop van een behandeling fijn om op gepaste afstand en met gevoelde nabijheid laag frequente hulp te hebben wanneer jij dit nodig hebt. Dit programma is ook te volgen als je eerder bij Pro Juventus hulp hebt gehad. Bij ‘Step by step’ krijg je in 5 tot 8 sessies per jaar vervolgbegeleiding op momenten dat jij het nodig hebt, deels zullen deze contacten via internet plaatsvinden.