Diagnostiek & Behandeling
Jong volwassenen

Jong volwassenen

Verwijzing van de huisarts of medisch specialist

Bij gedragsklachten en/of leeftijdsfase problematiek gecombineerd met psychische aandoeningen kan de huisarts, de medisch specialist en/of de jeugdarts en de lokale toegang jongeren doorverwijzen naar Pro Juventus. Meestal gebeurt dit volledig elektronisch. Als jongvolwassene ben je vrij om met je verwijzing te gaan naar de zorginstelling van jouw keuze. Voor meer informatie over aanmelden bij Pro Juventus, ga je naar onze aanmeldpagina.

Voor behandeling van jongvolwassenen hanteren wij een gemiddelde leeftijd van 17 tot en met 24 jaar. Dit betekent dat er geen harde afsluiting is op de dag dat iemand 18 wordt, maar dat de behandeling gewoon doorloopt.

Diagnostiek

Uiteraard staat de hulpvraag centraal, maar onze zorg houdt meer in dan alleen een oplossing voor de problemen. Wij onderzoeken alle relevante informatie, brengen deze in samenhang met elkaar en wegen vervolgens de ernst van de problemen met elkaar af. Dat geeft ons een beeld van de mogelijke diagnose. De vermoedelijke diagnose wordt waar nodig verder aangescherpt. Dat betekent soms dat aanvullend onderzoek nodig is zoals het afnemen van een diagnostische vragenlijst of het doen van intelligentieonderzoek. Bij het diagnostisch proces zijn veelal meerdere disciplines betrokken.  Zelf heb je vooral contact met een regiebehandelaar en soms een of twee medebehandelaren. Dat kunnen een psychiater of psycholoog zijn, een arts, orthopedagoog of verpleegkundige. Wanneer er zicht is op de diagnose kan een behandelvoorstel worden gedaan.