Diagnostiek & Behandeling
Kind & Jeugd

Kind & Jeugd

Verwijzing van de huisarts of lokale toegang

Wanneer er sprake is van gedragsklachten of wanneer een kind somber of angstig is, is de huisarts meestal het eerste aanspreekpunt. Ook kunt u laagdrempelig advies vragen en begeleiding krijgen van uw ‘lokale toegang’ zoals uw sociaal wijkteam of het centrum voor jeugd en gezin. Indien uw huisarts, de lokale toegang of een andere verwijzer denkt dat uw kind baat kan hebben bij behandeling bij de GGZ dan zal hij of zij een verwijzing volgens de lokale regels van de jeugdregio afgeven. Meestal gebeurt dit volledig elektronisch. Als ouders bent u vrij om met een verwijzing te gaan naar de zorginstelling van uw keuze. Informatie over een aanmelding bij Pro Juventus vindt u op de aanmeldpagina.

Diagnostiek

Uiteraard staat uw hulpvraag centraal. Onze zorg houdt echter meer in dan een enkele oplossing voor die problemen. Wij willen als het kan ook de oorzaak wegnemen. Daarom onderzoeken we alle relevante informatie en brengen deze in samenhang met elkaar. Dat geeft ons een beeld van de mogelijke diagnose. Om een behandelplan te kunnen maken, is het belangrijk dat we een zo compleet mogelijk beeld hebben. Daarvoor is soms ook aanvullend onderzoek nodig zoals het afnemen van een diagnostische vragenlijst of het doen van intelligentieonderzoek. Bij het diagnostisch proces zijn meestal verschillende disciplines betrokken. U en uw kind hebben vooral contact met een regiebehandelaar en meestal een of twee medebehandelaren. Dat kan een psychiater of psycholoog zijn, een (jeugd)arts, orthopedagoog of verpleegkundige. Wanneer de diagnose is gesteld, kan een behandelvoorstel worden gedaan.

Wanneer u een verwijzing heeft voor de profielen 1 & 2 van de jeugdregio IJsselland is een diagnostiektraject niet nodig. Bij deze profielen ontvangt u op basis van onze deskundigheid direct oplossingsgerichte begeleiding.

Behandeling

Pro Juventus volgt de wetenschappelijke behandelrichtlijnen die standaard zijn binnen de GGZ. Dat wil zeker niet zeggen dat u een standaard behandeling krijgt. Integendeel! Wij zetten in op de sterke kanten van het kind en de mensen om het kind heen. Wij brengen onze behandelmogelijkheden voor u in kaart waarna u een keuze kunt maken uit de opties. Zo kunt u kiezen voor een behandeling die bij u en uw kind past. Hier leest u meer informatie over de verschillende behandelmogelijkheden bij Pro Juventus. De duur van de behandeling hangt mede af van de ernst van de problematiek en de herstelmogelijkheden van het kind.

Voor de jeugdregio IJsselland bieden wij zorg voor de profielen 1 & 2 (begeleiding bij lichte problemen en opvoedvraagstukken), profielen 4 & 8 (behandeling psychiatrische problematiek) en profielen 6 & 7 (psychische klachten gecombineerd met somatische aspecten). U vindt hier meer informatie over de profielen IJsselland en bijbehorende doelen.  Voor de jeugdregio Midden IJssel en Oost Veluwe bieden wij zorg binnen de volgende producten: diagnostiek, basale stoornissen / perspectief, stabilisatiegroep / duurzaam en EPA / Intensief. Voor de jeugdregio Noord Veluwe bieden wij alle reguliere zorg binnen de gespecialiseerde GGZ.