Diagnostiek & Behandeling
Volwassenen

Volwassenen

Verwijzing van de huisarts of medisch specialist

Wanneer er sprake is van psychische klachten is de huisarts meestal het eerste aanspreekpunt. In sommige gevallen kan de praktijkondersteuner van de huisarts u helpen de hulpvraag scherp te krijgen en/of kortdurende begeleiding bieden. Indien uw huisarts vindt dat behandeling bij de basis of gespecialiseerde ggz nodig is dan zal de huisarts u doorverwijzen naar de GGZ. Meestal gebeurt dit volledig elektronisch. U bent vrij om met een verwijzing te gaan naar de zorginstelling van uw keuze. Ga naar onze aanmeldpagina wanneer u bij Pro Juventus behandeld wilt worden.  Pro Juventus maakt gebruik van de algemene leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland. Deze vindt u op de website van GGZ Nederland. Daarnaast gelden nog enkele bijzondere leveringsvoorwaarden van Pro Juventus zelf, SPECIFIEKE VOORWAARDEN Pro Juventus.

Diagnostiek

Uiteraard staat de hulpvraag centraal, maar onze zorg houdt meer in dan alleen een oplossing voor de problemen. Wij onderzoeken alle relevante informatie, brengen deze in samenhang met elkaar en wegen vervolgens de ernst van de problemen met elkaar af. Dat geeft ons een beeld van de mogelijke diagnose. De vermoedelijke diagnose wordt waar nodig verder aangescherpt. Dat betekent soms dat aanvullend onderzoek nodig is zoals het afnemen van een diagnostische vragenlijst. Bij het diagnostisch proces zijn veelal meerdere disciplines betrokken. Zelf heeft u vooral contact met een regiebehandelaar en soms een of twee medebehandelaren. Dat kunnen een psychiater of psycholoog zijn of een orthopedagoog of verpleegkundige. Wanneer er zicht is op de diagnose kan een behandelvoorstel worden gedaan.

Behandeling

Pro Juventus volgt de wetenschappelijke behandelrichtlijnen die standaard zijn binnen de GGZ. Dat wil zeker niet zeggen dat u een standaard behandeling krijgt. Integendeel! Wij kijken niet alleen naar uw klachten maar hebben oog voor uw levensgeschiedenis en optimaliseren uw sterke kanten. Wij brengen onze behandelmogelijkheden voor u in kaart waarna u een keuze kunt maken uit de opties. Zo kunt u kiezen voor een behandeling die bij u past. Hier leest u meer informatie over de verschillende behandelmogelijkheden bij Pro Juventus. De duur van de behandeling hangt mede af van de ernst van de problematiek en uw herstelmogelijkheden.

Pro Juventus biedt behandeling aan de meest voorkomende psychische problematiek (verslaving uitgezonderd). Daarnaast hebben wij ons gespecialiseerd in zowel Levensloop en levensfaseproblematiek en Levensloop en Traumaproblematiek.

Levensloop en levensfaseproblematiek
Team Wijhe Aventijn is gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek en autisme gekoppeld aan levensfase gerichte hulpvragen. In dit team staat uw vraag centraal en is de kennis van diverse psychiatrische problematiek beschikbaar . Regelmatig ondersteunen we hier cliënten die al jaren klachten hebben maar nooit hulp hebben durven vragen. Ook behandelen we cliënten die tijdens een nieuwe levensfase klachten ontwikkelen en daarbij een specifieke hulpvraag hebben. Cliënten zijn daarom gedurende korte of langere tijd bij team Aventijn in behandeling. Deze zorg wordt zeer gewaardeerd door onze cliënten, zie ook Zorgkaart Nederland.

Levensloop en Traumaproblematiek
Ons team volwassenen in Kampen is gespecialiseerd in levensloop en trauma. Regelmatig melden zich cliënten die (langere tijd geleden) een trauma hebben opgelopen dat veel emotionele stress en pijn met zich meebrengt. Dit kan een eenmalig trauma zijn of trauma’s uit eerdere levensfases. De trauma behandeling is gericht op het verwerken van het trauma en aanpassing van het beeld van jezelf en je omgeving. De behandeling bestaat uit een combinatie van EMDR, Cognitieve Gedragstherapie en/of Psychotherapie, Schematherapie en Psychomotorische therapie. Meer informatie over deze behandelingen vindt u hier.
Dit team werkt samen met het Psychotrauma Expertise Centrum (PsyTrec) en met D.O.E.N. BV dat ondersteuning biedt bij bedrijfsongevallen.