Flexibiliteit
Pro Juventus

Kernwaarde Flexibiliteit

Alleen een flexibele organisatie kan zorg op maat leveren. Pro Juventus maakt haar flexibiliteit waar door bij elke (wettelijke en/of contractuele) regel goed na te denken wat deze regel toevoegt aan de kwaliteit van zorg. Wij handelen niet buiten de regels maar passen deze op dusdanige wijze toe dat de menselijke maat niet verloren gaat.

  • Geen zorgstraten voor een bepaalde stoornis, maar een behandelaanbod dat past bij de hulpvraag van de cliënt.
  • Geen keurslijf van protocollen en controles, maar behandelaren die voldoende ruimte krijgen om de behandeling voor de cliënt zo optimaal mogelijk vorm te geven.
  • Geen standaard uitspraken wat de regels zijn, maar meedenkende empathische secretaresses aan de telefoon en aan de balie.
  • Geen topdown management, maar een management dat constructief kritisch meedenkt met (regionale) ontwikkelingen. Bieden de ontwikkelingen voldoende ruimte om zorg op maat te kunnen blijven leveren?

Flexibiliteit zorgt er voor dat je voldoende ruimte hebt om je aan te passen aan veranderde omstandigheden. De huidige omschrijving van gezondheid is:

het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

Onze visie op een gezonde zorgorganisatie is daarom:

een flexibele zorgorganisatie is goed in staat om zich aan de veranderende zorgcontext aan te passen waarbij zij de eigen regie kan blijven behouden.