Kennisgedreven
Pro Juventus

Kernwaarde Kennisgedrevenheid

Bij Pro Juventus werken mensen die erg nieuwsgierig en leergierig van aard zijn. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied, bezoeken congressen, volgens beroepsgerichte cursussen en denken met collega’s mee hoe wij ‘onopgeloste vraagstukken’ kunnen oplossen.

Deze leergierigheid wordt door de organisatie ondersteunt met een persoonlijk scholingsbudget per jaar. Daarnaast stelt de Pro Juventus ook scholingsgeld beschikbaar voor teamontwikkeling en/of organisatiebrede scholing.

Pro Juventus leidt diverse zorgprofessionals op, zoals gz-psychologen, psychotherapeuten en verpleegkundig specialisten. Via onze PJ Lab worden pas afgestudeerde psychologen en orthopedagogen een jaar lang intensief (en betaald) begeleidt om als psycholoog / orthopedagoog zelfstandig aan de slag te kunnen gaan. Zij leren niet alleen de kneepjes van het vak, maar worden een jaar lang één dag in de week in contact gebracht met sociaal-maatschappelijke vraagstukken, maken kennis met ketenpartners en leren dat bieden van GGZ meer is dan het uitvoeren van behandelingen.

Voor complexe vraagstukken, zoals kindermishandeling, hebben wij een aparte functionaris aangesteld. Iemand die uitstekend op de hoogte is van wet- en regelgeving, een breed netwerk heeft op dit terrein en mogelijke knelpunten adequaat kan aanpakken.

Wij werken samen met collega zorgorganisaties die op een bepaald terrein meer expliciete expertise hebben. Behandelaren zijn daarnaast veelal lid van verschillende vakorganisaties op bijvoorbeeld het gebied van gezinstherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, enz. Ook zijn vele collega’s verbonden aan intervisiegroepen waarin hun eigen handelen wordt besproken en getoetst door collega’s. Sommige collega’s zijn verbonden aan internationale zorggerelateerde organisaties, geven presentaties op internationale wetenschappelijke congressen en hebben korte lijntjes met universitaire netwerken.