Pro Juventus
Over ons

Pro Juventus

Ontstaan van Pro Juventus

Pro Juventus is in 2009 gestart door Ronald Graveland. Hij heeft een team om zich heen opgebouwd met medewerkers die allen cliëntgerichtheid heel belangrijk vinden. Op onze locaties in Wezep (jeugd), Wijhe (jeugd en volwassenen) en Kampen (volwassenen) werken psychiaters, psychologen, orthopedagogen en verpleegkundigen. Onze medewerkers zijn ook inzetbaar als systeemtherapeut, coach of ouderbegeleider.

De organisatie en samenwerkingsverbanden van Pro Juventus zijn beschreven in het kwaliteitsstatuut (190507 goedgekeurd kwaliteitsstatuut).  Verder voldoen wij aan alle landelijke en internationale veldafspraken als het gaat om goede zorg. Wij blijven echter uiterst kritisch op kwaliteitseisen die meer zeggen over de papieren werkelijkheid dan van toegevoegde waarde zijn in de praktijk.

Organisatie Pro Juventus

Op onze locaties in Wezep, Kampen en Wijhe werken multidisciplinaire teams aan diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassen cliënten. Elk team heeft een teamcoördinator, de zelforganiserende teams hebben een teamvertegenwoordiger. De disciplines binnen de verschillende teams werken samen aan de professionele ontwikkeling binnen het vakgebied.

De teams worden hiërarchisch aangestuurd door de manager Zorg. De manager bedrijfsvoering geeft leiding aan het bedrijfsbureau, Aanmeldbureau, het secretariaat en de HR medewerkers. De bestuurder van Pro Juventus geeft leiding aan de organisatie als geheel en is eindverantwoordelijk.

De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Wie werken er bij Pro Juventus

Pro Juventus is een middelgrote GGZ zorginstelling. Wij hebben alle disciplines in huis, van psychiaters, klinisch psychologen, (jeugd)artsen ggz, gz-psychologen, psychotherapeuten, psychomotorische therapeuten tot aan verpleegkundigen. Een groot aantal medewerkers is BIG geregistreerd (BIG registraties). Medewerkers in de jeugdteams hebben een SKJ registratie. Daarnaast vallen deze beroepen samen met aanvullende opleidingen zoals systeemtherapeut, coach (thuisbegeleiding) en experts niet-aangeboren hersenletsel en dergelijke. Wij werken in kleine teams waarbij alle behandelaren elkaar makkelijk weten te vinden binnen onze familiecultuur.

Interesse voor een functie binnen PJ? Ga direct naar onze vacaturepagina.

Kernwaarden van Pro Juventus

De kernwaarden van Pro Juventus zijn cliëntgerichtheid, kennisgedrevenheid en flexibiliteit. Clientgerichtheid zit niet alleen in onze medewerkers maar ook in de organisatie. Onze secretaresses doen hun uiterste best om u op uw gemak te stellen en uw afspraken naar wens in te plannen. Behandelaren focussen niet op uw stoornis maar op uw hulpvraag en het management is er om het primaire proces (de diagnostiek en behandeling) te faciliteren en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Onze kennisgedrevenheid zult u herkennen als onze gedrevenheid in het willen leren, ook van de ervaringen van onze cliënten en ketenpartners. Alle medewerkers hebben een vast jaarlijks scholingsbudget en daarnaast hebben de teams een scholingsbudget om gezamenlijke trainingen te kunnen organiseren. Onze kernwaarde flexibiliteit stimuleert ons om kritisch mee te blijven denken over de groeiende stroom aan bureaucratie in de zorg en het lef te hebben om soms tegen de stroom in te zwemmen. Een flexibele organisatie past zich sneller aan de voortdurende veranderingen in de zorg aan.

Certificering

Pro Juventus is HKZ gecertificeerd, dat is een keurmerk voor zorginstellingen.

Bij de kwaliteitskeuring in 2017 hebben wij ons expliciet laten toetsen op onze cliëntgerichtheid. In het rapport staat te lezen: Cliëntgerichtheid en medewerkersgerichtheid passen goed bij elkaar, het een zou niet zonder het ander kunnen en bij Pro Juventus is het inderdaad één geheel. In vrijwel alle gesprekken, ook met cliënten, wordt de ontvangst en welkom aan de balie als eerste genoemd: vriendelijk, gastvrij, meedenkend, zorgen dat je je op je gemak voelt. Behandelaren besteden veel tijd aan het zorgen dat er overeenstemming is over de behandeling, ook als dat meerdere gesprekken vraagt. Cliënten geven aan dat er een duidelijk verschil is met andere organisaties: je staat als mens centraal in plaats van je diagnose en behandelprotocol, er wordt naar je geluisterd, een cliënt die 18 wordt, kan de behandelaar houden etc. Meerdere medewerkers vervullen een expertrol binnen hun beroepsvereniging, zijn betrokken bij landelijke programma’s of vervullen een rol bij internationaal wetenschappelijk onderzoek.