Psychische klachten
Pro juventus

Psychische klachten

Psychische klachten komen vaak voor. Bijna de helft van alle mensen krijgt ooit in het leven te maken met psychische klachten. Stemmingsstoornissen (bijvoorbeeld depressie), angststoornissen en verslavingen komen het meest voor.

Behandeling algemene informatie

Er wordt veel onderzoek gedaan naar welke behandelingen goed werken bij welke stoornissen. Effectieve behandelingen worden opgenomen in de richtlijnen voor behandelaren. De stoornisgerichte richtlijnen geven aan welke behandeling bij voorkeur ingezet moet worden bij bepaalde klachten, bijvoorbeeld een depressie. Het komt echter vaak voor dat er meerdere klachten en omstandigheden zijn die elkaar beïnvloeden. Dan kan een stoornisgerichte richtlijn onvoldoende houvast beiden. Dan bepaalt de regiebehandelaar in samenspraak met de cliënt welke behandeling het beste aansluit.

Behandelvormen

Psycho-educatie
Bij psycho-educatie wordt uitleg gegeven over de diagnose. Je kunt deze uitleg individueel krijgen, maar ook in een groep of met ouders / partners.
Tijdens de psycho-educatie wordt uitgelegd wat de oorzaken kunnen zijn van de klachten. Ook wordt er informatie gegeven wat de diagnose precies inhoud en welke gevolgen deze kunnen hebben voor de cliënt en diens omgeving. Verder wordt informatie gegeven over welke mogelijkheden er zijn voor hulp en behandeling. Uiteraard is hierbij voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Steeds vaker is psycho-educatie ook beschikbaar via internet. Vraag hiernaar bij je behandelaar.

Psychologische behandeling
Bij een psychologische behandeling door een psycholoog (volwassenen) of orthopedagoog (jeugd) voer je gesprekken met de behandelaar die moeten leiden naar de vooraf gestelde behandeldoelen. De behandelaar maakt gebruik van verschillende behandeltechnieken zoals cognitieve gedragstherapie of schematherapie.

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Op de website van de Vereniging EMDR Nederland vind je meer informatie.

Individuele begeleiding
Bij individuele begeleiding door een verpleegkundige krijg je hulp bij alledaagse dingen waar je moeite mee hebt. De verpleegkundige helpt je met situaties waarbij je vanwege je psychische klachten hinder van ondervindt. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van een gezonde leefstijl zijn of te maken hebben met je werk, opleiding of vrije tijd.

Farmacotherapie (medicatie)
Bij bepaalde klachten kunnen medicijnen de klachten doen verminderen en daarmee andere vormen van behandeling ondersteunen. Het effect en mogelijke bijwerkingen van medicatie wordt goed gemonitord door een psychiater, arts of verpleegkundig specialist.

Psychomotore therapie
Bij psychomotorische therapie gaan we oefenen met beweging en lichamelijkheid. Daarmee proberen we de problemen te behandelen, te verminderen of er beter mee om te leren gaan. Tijdens de behandeling doen we bewegingsactiviteiten en oefeningen in lichaamsbeleving. Hierbij leer je om je gevoelens, gedachten en gedrag te herkennen en te begrijpen. Daarna kunnen we oefenen met nieuw gedrag.
Soms volg je de behandeling alleen. Het kan ook zo zijn dat we in een groep oefenen. Ook kan jouw hele gezin psychomotorische therapie krijgen. Dan gaan we bijvoorbeeld kijken hoe jullie met elkaar omgaan. Als het nodig is, kunnen we oefenen om dit te verbeteren.

Ouderbegeleiding
Bij ouderbegeleiding krijgen de ouders of verzorgers van kinderen die bij ons in behandeling zijn begeleiding. Ouders leren om zo goed mogelijk met hun kind en de psychische klachten om te gaan. Wat betekent die diagnose precies voor het dagelijks leven van hun kind en henzelf als ouders? Hoe kunnen ze hun kind het best helpen? Wat moeten ze aan de school vertellen over de diagnose? Wat betekent dit voor de opvoeding van je broertjes en zusjes? Ouders kunnen met een prettige ondersteuning een goede bijdrage leveren aan het spoedig herstel van hun kind.

Systemische (gezins)behandeling
Als je een systemische behandeling krijgt, betrekken we hierbij alle gezinsleden. Wanneer een lid van het gezin (ernstige) psychische klachten heeft, hebben alle gezinsleden hier mee te maken. Na de diagnose moet een gezin in een nieuw gedragspatroon leren komen, daarbij helpt de systeemtherapeut. Ook kunnen we bijvoorbeeld ook de juf van school begeleiden om het kind te begeleiden naar herstel. Hier lees je meer informatie over systeemtherapie.

Ervaringsverhalen
Er wordt veel waarde gehecht aan de ervaringen van cliënten, deze kunnen in sommige gevallen ingezet worden in de behandeling. Wanneer je als ouders net te horen hebt gekregen dat je kind een vorm van autisme heeft kan het erg ondersteunend zijn om van een (jong)volwassene met autisme te horen dat deze diagnose niet alleen maar nare gevolgen heeft.