Wachttijden
Pro Juventus

Wachttijden

Wachttijden Kind & Jeugd

Hieronder vindt u de huidige wachttijden voor kind en jeugd (tot 18 jaar) tot aan het intakegesprek. De wachttijd gaat in vanaf het moment dat alle relevante gegevens (onder andere het toestemmingsformulier) ontvangen zijn door Pro Juventus. In verband met de bekostiging vanuit de jeugdwet/gemeenten kan de wachttijd per regio wisselen. Wij hebben jeugdteams op onze vestigingen in Wijhe en Wezep.

Jeugd

Wezep Wijhe Kampen
Kinderen 4-18 jaar 8 weken 12 weken 12 weken

Gemiddelde wachttijd voor start behandeltraject

Wezep Wijhe Kampen
Kind/jeugd 2-3 weken 2 weken 2 weken

Peildatum wachttijd: 3 september 2019

Waarom zijn er wachtlijsten?

De vraag naar jeugdzorg stijgt al jaren, daarmee lopen de kosten voor jeugdzorg ook flink op. Met de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten is er tevens flink bezuinigd. Gemeentes doen hun uiterste best om met beperkte financiële middelen hun zorgplicht zo passend mogelijk te organiseren.

Eén van de manieren die zij hierbij inzetten is het ‘zorgbudget’. Dit is het bedrag wat een zorgaanbieder, in dit geval Pro Juventus, mag besteden aan zorg aan kinderen. Dit bedrag geeft de grenzen aan van het aantal behandelingen dat wij kunnen uitvoeren. Dit geldt niet alleen voor Pro Juventus, maar ook voor onze collega zorgorganisaties. Ook zij kampen vaak met lange wachtlijsten.

Hoe lang zou de wachttijd mogen zijn?

Landelijk zijn er afspraken gemaakt hoe lang het mag duren voordat u een intakegesprek heeft en hoeveel tijd er tussen het intakegesprek en de behandeling mag zitten. Dit zijn de zogenaamde Treeknormen. De tijd tussen uw aanmelding (wanneer alle papieren door de zorgaanbieder ontvangen zijn) en uw intakegesprek zou ongeveer 4 weken mogen duren. De tijd tussen uw eerste gesprek en het moment dat u de diagnose hoort, zou eveneens 4 weken mogen duren. Vervolgens mag het maximaal 6 weken duren voordat de behandeling van uw kind gestart moet zijn.

Verantwoordelijkheden

Dit is voor u een lastige situatie… uw kind heeft hulp nodig! Wij vinden dit eveneens heel vervelend en ook de gemeenten zouden dit graag anders zien. Om deze problematiek goed op de kaart te krijgen is het van belang dat uw persoonlijke situatie bij de lokale toegang bekend is. Op deze manier kan er waar mogelijk naar oplossingen worden gezocht.

Wij vragen u dan ook vriendelijk om, indien deze wachtlijst voor uw kind problemen oplevert, dit te melden bij de lokale toegang van uw gemeente. Ook kunt u een melding doen op de website van Monitor Transitie Jeugd.

Wachttijden volwassenen

Voor volwassenen gelden de volgende wachttijden tot aan het intakegesprek. De wachttijd gaat in vanaf het moment dat alle relevante gegevens ontvangen zijn door Pro Juventus.

(jong)Volwassen cliënten kunnen terecht op onze vestigingen in Kampen en Wijhe.

Gespecialiseerde ggz

Wijhe Kampen
Wachttijd 9 weken 3 weken

Generalistische basis-ggz

Wijhe Kampen
Wachttijd 9 weken 3 weken

Gemiddelde wachttijd voor start behandeltraject

Wijhe Kampen
Wachttijd 4 weken 3 weken

Zorgen deze wachttijden mogelijk voor problemen? U kunt de klantenservice van uw zorgverzekeraar benaderen voor eventuele zorgbemiddeling.

peildatum wachtlijst: 13 augustus 2019