Wachttijden
Pro Juventus

Wachttijden

Wachttijden Kind & Jeugd

Hieronder vindt u de huidige wachttijden voor kind en jeugd (tot 18 jaar) tot aan het intakegesprek. De wachttijd gaat in vanaf het moment dat alle relevante gegevens (onder andere het toestemmingsformulier) ontvangen zijn door Pro Juventus. In verband met de bekostiging vanuit de jeugdwet/gemeenten kan de wachttijd per regio wisselen.

Voor vragen kunt u mailen naar aanmeldingen@projuventus.nl of bellen naar de aanmeld telefoon:
Voor de regio Kampen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur op 06 1240 7996 (mevr. Dokter-Luigjes en mevr. Jacobsen).
Voor de regio Wijhe: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 11.45 tot 12.15 op 06 1240 8351 (mevr. van der Worp).
Voor de regio Wezep en overige aanmeldvragen: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag van 11.00 tot 12.00 op 06 1000 1707 (mevr. Kors).

Jeugd

Wezep Kampen Wijhe
Kinderen 4-18 jaar 14 weken 16 weken 10 weken

Gemiddelde wachttijd voor start behandeltraject

Wezep Wijhe Kampen
Kind/jeugd   3 weken

Peildatum wachttijd: 24 april 2018

Waarom zijn er wachtlijsten?

De vraag naar jeugdzorg stijgt al jaren, daarmee lopen de kosten voor jeugdzorg ook flink op. Met de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten is er tevens flink bezuinigd. Gemeentes doen hun uiterste best om met beperkte financiële middelen hun zorgplicht zo passend mogelijk te organiseren.

Eén van de manieren die zij hierbij inzetten is het ‘zorgbudget’. Dit is het bedrag wat een zorgaanbieder, in dit geval Pro Juventus, mag besteden aan zorg aan kinderen. Dit bedrag geeft de grenzen aan van het aantal behandelingen dat wij kunnen uitvoeren. Dit geldt niet alleen voor Pro Juventus, maar ook voor onze collega zorgorganisaties. Ook zij kampen vaak met lange wachtlijsten.

Hoe lang zou de wachttijd mogen zijn?

Landelijk zijn er afspraken gemaakt hoe lang het mag duren voordat u een intakegesprek heeft en hoeveel tijd er tussen het intakegesprek en de behandeling mag zitten. Dit zijn de zogenaamde Treeknormen. De tijd tussen uw aanmelding (wanneer alle papieren door de zorgaanbieder ontvangen zijn) en uw intakegesprek zou ongeveer 4 weken mogen duren. De tijd tussen uw eerste gesprek en het moment dat u de diagnose hoort, zou eveneens 4 weken mogen duren. Vervolgens mag het maximaal 6 weken duren voordat de behandeling van uw kind gestart moet zijn.

Verantwoordelijkheden

Dit is voor u een lastige situatie… uw kind heeft hulp nodig! Wij vinden dit eveneens heel vervelend en ook de gemeenten zouden dit graag anders zien. Om deze problematiek goed op de kaart te krijgen is het van belang dat uw persoonlijke situatie bij de lokale toegang bekend is. Op deze manier kan er waar mogelijk naar oplossingen worden gezocht.

Wij vragen u dan ook vriendelijk om, indien deze wachtlijst voor uw kind problemen oplevert, dit te melden bij de lokale toegang van uw gemeente. Ook kunt u een melding doen op de website van Monitor Transitie Jeugd.

Wachttijden volwassenen

Voor volwassenen gelden de volgende wachttijden tot aan het intakegesprek. De wachttijd gaat in vanaf het moment dat alle relevante gegevens ontvangen zijn door Pro Juventus.

Gespecialiseerde ggz

Wezep Wijhe Kampen
Volwassenen 11 weken 18 weken  17 weken

Generalistische basis-ggz

Wezep Wijhe Kampen
Volwassenen 11 weken 18 weken 21 weken

Gemiddelde wachttijd voor start behandeltraject

Wezep Wijhe Kampen
Volwassenen 2 weken  4 weken 3 weken

Zorgen deze wachttijden mogelijk voor problemen? U kunt de klantenservice van uw zorgverzekeraar benaderen voor eventuele zorgbemiddeling.

Voor vragen over aanmeldingen voor Wijhe en omstreken kunt u terecht bij mw. Nieuwenhuis of dhr. Wijnen op maandag tot en met vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur op het nummer 06 2004 3820 en via aanmeldingen@projuventus.nl.

Voor het telefonisch spreekuur voor de regio Kampen kunt u contact opnemen met mevr. Dokter-Luigjes of mevr. Jacobsen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur op het nummer 06 1240 7996.

peildatum wachtlijst: 24 april 2018